bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 

Landsoversikt
Fylke Drosje Selskaps-
vogn
Transport for
funksjonshemma
Oslo (3) 2535 86 187
Rogaland fylkeskommune (11) 936 30 0
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (15) 399 9 1
Nordland fylkeskommune (18) 387 2 0
Viken fylkeskommune (1) 287 0 0
Viken fylkeskommune (2) 907 44 87
Viken fylkeskommune (6) 448 7 0
Innlandet fylkeskommune (4) 320 3 0
Innlandet fylkeskommune (5) 276 0 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (7) 201 2 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (8) 240 2 3
Agder fylkeskommune (9) 188 2 0
Agder fylkeskommune (10) 327 0 10
Vestland fylkeskommune (12) 956 43 34
Vestland fylkeskommune (14) 183 5 0
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (50) 1092 17 0
Troms og Finnmark fylkeskommune (19) 286 9 3
Troms og Finnmark fylkeskommune (20) 126 0 3
Sum 10094 261 328

Tall bak fylkesnavn refererer til opprinnelig fylkesnummer før fylkesammenslåing 01.01.2020