bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 

Landsoversikt
Fylke Drosje Selskaps-
vogn
Transport for
funksjonshemma
Oslo (3) 2448 87 196
Rogaland fylkeskommune (11) 896 31 0
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (15) 367 9 1
Nordland fylkeskommune (18) 376 2 0
Viken fylkeskommune (1) 274 0 0
Viken fylkeskommune (2) 810 44 87
Viken fylkeskommune (6) 431 7 0
Innlandet fylkeskommune (4) 315 3 0
Innlandet fylkeskommune (5) 280 0 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (7) 204 2 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (8) 236 2 3
Agder fylkeskommune (9) 180 2 0
Agder fylkeskommune (10) 333 0 10
Vestland fylkeskommune (12) 924 43 34
Vestland fylkeskommune (14) 176 5 0
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (50) 1010 21 0
Troms og Finnmark fylkeskommune (19) 290 9 3
Troms og Finnmark fylkeskommune (20) 127 0 3
Sum 9677 267 337

Tall bak fylkesnavn refererer til opprinnelig fylkesnummer før fylkesammenslåing 01.01.2020