bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 

Landsoversikt
Fylke Drosje Selskaps-
vogn
Transport for
funksjonshemma
Oslo (3) 2497 86 187
Rogaland fylkeskommune (11) 920 30 0
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (15) 379 9 1
Nordland fylkeskommune (18) 384 2 0
Viken fylkeskommune (1) 281 0 0
Viken fylkeskommune (2) 827 44 87
Viken fylkeskommune (6) 434 7 0
Innlandet fylkeskommune (4) 316 3 0
Innlandet fylkeskommune (5) 281 0 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (7) 200 2 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (8) 235 2 3
Agder fylkeskommune (9) 182 2 0
Agder fylkeskommune (10) 330 0 10
Vestland fylkeskommune (12) 948 43 34
Vestland fylkeskommune (14) 179 5 0
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (50) 1069 17 0
Troms og Finnmark fylkeskommune (19) 288 9 3
Troms og Finnmark fylkeskommune (20) 126 0 3
Sum 9876 261 328

Tall bak fylkesnavn refererer til opprinnelig fylkesnummer før fylkesammenslåing 01.01.2020