bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 

Landsoversikt
Fylke Drosje Selskaps-
vogn
Transport for
funksjonshemma
Oslo (3) 2888 86 187
Rogaland fylkeskommune (11) 996 30 0
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (15) 410 9 1
Nordland fylkeskommune (18) 396 2 0
Viken fylkeskommune (1) 292 0 0
Viken fylkeskommune (2) 913 44 87
Viken fylkeskommune (6) 464 7 0
Innlandet fylkeskommune (4) 322 3 0
Innlandet fylkeskommune (5) 285 0 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (7) 205 2 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (8) 241 2 3
Agder fylkeskommune (9) 190 2 0
Agder fylkeskommune (10) 325 0 10
Vestland fylkeskommune (12) 988 40 34
Vestland fylkeskommune (14) 185 5 0
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (50) 1149 17 0
Troms og Finnmark fylkeskommune (19) 290 9 3
Troms og Finnmark fylkeskommune (20) 126 0 3
Sum 10665 258 328

Tall bak fylkesnavn refererer til opprinnelig fylkesnummer før fylkesammenslåing 01.01.2020