bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 

Landsoversikt
Fylke Drosje Selskaps-
vogn
Transport for
funksjonshemma
Oslo (3) 2325 87 194
Rogaland fylkeskommune (11) 837 31 0
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (15) 357 9 1
Nordland fylkeskommune (18) 371 2 0
Viken fylkeskommune (1) 274 0 0
Viken fylkeskommune (2) 796 44 87
Viken fylkeskommune (6) 414 7 0
Innlandet fylkeskommune (4) 311 3 0
Innlandet fylkeskommune (5) 277 0 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (7) 200 2 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (8) 231 2 3
Agder fylkeskommune (9) 172 2 0
Agder fylkeskommune (10) 333 0 10
Vestland fylkeskommune (12) 899 43 34
Vestland fylkeskommune (14) 171 5 0
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (50) 962 21 0
Troms og Finnmark fylkeskommune (19) 292 9 3
Troms og Finnmark fylkeskommune (20) 127 0 3
Sum 9349 267 335

Tall bak fylkesnavn refererer til opprinnelig fylkesnummer før fylkesammenslåing 01.01.2020