bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 

Landsoversikt
Fylke Drosje Selskaps-
vogn
Transport for
funksjonshemma
Oslo (3) 2471 86 191
Rogaland fylkeskommune (11) 907 31 0
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (15) 372 9 1
Nordland fylkeskommune (18) 377 2 0
Viken fylkeskommune (1) 276 0 0
Viken fylkeskommune (2) 815 44 87
Viken fylkeskommune (6) 433 7 0
Innlandet fylkeskommune (4) 318 3 0
Innlandet fylkeskommune (5) 283 0 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (7) 204 2 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (8) 233 2 3
Agder fylkeskommune (9) 181 2 0
Agder fylkeskommune (10) 332 0 10
Vestland fylkeskommune (12) 941 43 34
Vestland fylkeskommune (14) 176 5 0
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (50) 1038 21 0
Troms og Finnmark fylkeskommune (19) 288 9 3
Troms og Finnmark fylkeskommune (20) 127 0 3
Sum 9772 266 332

Tall bak fylkesnavn refererer til opprinnelig fylkesnummer før fylkesammenslåing 01.01.2020