bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 

Landsoversikt
Fylke Drosje Selskaps-
vogn
Transport for
funksjonshemma
Oslo (3) 3871 86 181
Rogaland fylkeskommune (11) 1205 30 0
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (15) 475 9 1
Nordland fylkeskommune (18) 454 2 0
Viken fylkeskommune (1) 312 0 0
Viken fylkeskommune (2) 1050 44 87
Viken fylkeskommune (6) 482 7 0
Innlandet fylkeskommune (4) 362 3 0
Innlandet fylkeskommune (5) 289 0 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (7) 206 2 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (8) 250 2 3
Agder fylkeskommune (9) 239 2 0
Agder fylkeskommune (10) 340 0 3
Vestland fylkeskommune (12) 1145 40 34
Vestland fylkeskommune (14) 235 5 0
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (50) 1361 17 0
Troms og Finnmark fylkeskommune (19) 308 9 3
Troms og Finnmark fylkeskommune (20) 166 0 3
Sum 12750 258 315

Tall bak fylkesnavn refererer til opprinnelig fylkesnummer før fylkesammenslåing 01.01.2020